ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 22/02/2012 ເປັນທະນາຄານ ທຸລະກິດເອກະຊົນ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກລົງທຶນພາຍໃນ. ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຖືຮຸ້ນ 05 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຕັ້ງ. ໃນນັ້ນ ຝ່າຍຈີນຖືຮຸ້ນ 80% ແລະ ຝ່າຍລາວຖືຮຸ້ນ 20%. ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ມີຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ “ທລກ” ຫຼື ຊື່ເປັນພາສາ ອັງກິດ Lao Construction Bank Limited ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ “LCB” ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະຫນົນໂກດສະໂກ, ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ມີຄໍາຂັວນຄື: ພາທ່ານກ້າວໄກ ເຕີບໃຫຍ່ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັນ

ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງ ການບໍລິການດ້ານການທະນະຄານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ ປະກອບດ້ວຍການບໍລິການເງິນຝາກທຸກປະເພດ, ສະໜອງສິນເຊື່ອປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການຊື້ຫຼຸດເອກະສານມີຄ່າ, ການຄໍ້າປະກັນການຊຳລະສະສາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊື້ຂາຍເງິນຕາຈ່າງປະເທດ, ການບໍລິການຮັບຝາກວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກຳດ້ານການເງິນອື່ນໆຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ. ນອກນັ້ນ ທະນາຄານລາວກໍ່ສ່າງ ຈຳກັດ ຍັງແນ່ໃສ່ ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການລົງສູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຄ້າ ໄດ້ນຳໃຊ້ ການບໍລິການຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍລະບົບການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າປະຫຍັດໄດ້ທັງເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.

ວິໄສທັດ

 • ເປັນທະນາຄານທີ່ດີເດັ່ນໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ;
 • ສ້າງທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນກ້າວໆ;
 • ໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝ;
 • ສະໜອງ ເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ປວງຊົນລາວໃນທຸກຂະແໜງການຜະລິດ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດທົດແທນ ການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດລາວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ;
 • ສ້າງທະນາຄານໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ທັນສະໄໝ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ສະສາງທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບທະນາຄານຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ພາທ່ານກ້າວໄກ ເຕີບໃຫຍ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນ”.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ

 
ທ່ານ ຢູຫາວ ໄອຊິນເຈຍຫຼໍ (Dr Yuhao AIXINJUELUO) ປະທານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລາວກໍ່ສ້າງ

ສປປ ລາວ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງສູງແລະເປັນປະ ເທດທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ,ເມື່ອເປັນແບບນັ້ນການ ພັດທະນາທຸລະກິດໃນລາວຈຶ່ງມີໂອກາດຫຼາຍ,ພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາ,ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກພ້ອມຈະພັດທະນາລະບົບການບໍ ລິຫານທະນາຄານໃຫ້ເປັນລະດັບສາກົນສູງສຸດແລະບໍລິການຢ່າງ ຄົບຖ້ວນແບບພິເສດ.ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ທະນາຄານສາກົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການບໍລິການແບບພິເສດ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ນ້ອຍ ຫຼື ເອກະຊົນທັງຈາກພາຍ ໃນແລະ ຕ່າງປະເທດວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນລວມທັງລູກຄ້າຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກກໍລ້ວນແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ. ທະນາຄານຂອງຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ມີສີ່ງທີ່ບໍ່ຄືກັນແມ່ນບໍລິການ ລູກຄ້າທຸລະກິດ ທີ່ມາຈາກປະເທດຂອງຕົນ, ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ເປັນທະນາຄານກ້ນຄ້າໜຶ່ງຂອງຈີນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ມີຫຼາຍຮູບແບບໃນຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງຂວາງ, ຈາກການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ເຊີ່ງມາຈາກປະເທດຕົນ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ວ່າ ຈະເປັນວິສາຫະກິດໃຫຍ່-ນ້ອຍ ຫຼື ທຸລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນພວກເຮົາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂື້ນໃນການໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃນອະນາຄົດການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆກໍຈະສະດວກກວ່າທະນາຄານອື່ນນອກຈາກດຳເນີນທຸລະກິດແບບທະນາຄານທົ່ວໄປແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເພີ່ມ ທະວີຄວາມເປັນທະນາຄານອື່ນ,ນອກຈາກດຳເນີນທຸລະກິດແບບທະນາຄານທົ່ວໄປ ແລ້ວພວກເຮົາຍັງໄດ້ເພີ່ມທະວີ ຄວາມເປັນທະນາຄານສາກົນຊຶ່ງຈະມີການບໍລິການ ແບບພິເສດຕໍ່ການບຸກເບີກໃໝ່ນີ້ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.ໃນເວລາ ທີ່ເຮົາບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແມ່ນສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍແບບທົ່ວໄປ ແລະ ແບບທຸລະກິດ VIP ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທ້ອງຖີ່ນ ຫຼື ຄົນ ຕ່າງປະເທດໄດ້ມີຄວາມປະທັບໃຈກັບການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກກ່ວານີ້ແມ່ນການບໍລິການແບບສາກົນ.ດັ່ງນັ້ນທະນາຄານຂອງ ພວກເຮົາກັບທະນາຄານອື່ນແມ່ນບໍ່ຄືກັນ.

 

 
ທ່ານ Dr. Wan Yang ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ

ທ່ານ Dr. WanYang ສັນຊາດຈີນ,ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາ ໂທຈາກມະຫາວິທະຍາໄລFutanທີ່ຊຽງໄຮ. ທ່ານມີປະສົບການເກືອບ 20ກ່ວາປີ ຢູ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ເຄີຍເຮັດວຽກຍູ່ Chian Construction Bank ແລະ China Merchants Bank.ຈາກປະສົບການ ດັ່ງກ່າວທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ.ວິໃສທັດຂອງທ່ານ ແມ່ນຕ້ອງການຢາກຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສ້າງໃຫ້ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານລະດັບສາກົນ.

 Josh Hsu-Cheng Chang ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ Josh Hsu- Chang ເກີດທີ່ໄຕ້ຫວັນ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຈາກມະຫາ ວິທະຍາໄລ Gonzage ຢູ່ Washington State(USA) ໃນສາຂາ Major in Finance ແລະ Minor in MIS. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລດຽວກັນ.ຫຼັງຈາກ ນັ້ນທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍການເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳ ແນະນຳຢູ່ຫ້ອງ Computer lab ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ໃນການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ PC Software ລວມທັງລະບົບ MIS (Management InformationSystem), MS Office, Ms Windows and other software issue.ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບເຮັດວຽກທາງດ້ານ internation Finance ຢູ່ Financial Department and Strategic Planning ຂອງບໍລິສັດການເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໃຕ້ຫວັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈາກປະສົບການກວ່າ 15 ປີຂອງທ່ານທີ່ຜ່ານມາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ ວາງໃຈໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານດ້ານInformation Technology ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ.

 

ທ່ານ.ຫານຊະນະ ຫອມສົມບັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ເກີດເມື່ອວັນທີ 10 ທັນວາ 1978 ທີ່ ນະຄອນຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລະດັບການສຶກສາ:
+ ປະລິນຍາ ໂທດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ
+ ປະລິນຍາຕີ ດ້ານເສດຖະສາດ
+ ທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ :

 • ເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍຫ້ອງການບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຕະ ຫຼາດ ຢູ່ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ.
 • ເຮັດວຽກເປັນເລຂາຜູ້ວ່າການ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 • ຜ່ານວຽກງານຢູ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີ ສັງເກດບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງເຊັ່ນ: ຫ້ອງການ, ກົມຄຸ້ມ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກໄຕ້, ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
 • ເປັນອາຈານປະຈຳ ແລະ ຮັບເຊີນໃນວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທຸລະກິດ ຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານ, ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານກາງ, ຕະຫຼາດເງິນ-ທຶນ.
ວິໃສທັດຕໍ່ການບໍລິຫານທະນາຄານ:

ສ້າງທະນາຄານໃຫ້ເປັນທະນາຄານປະຊາຊົນ ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຢງກັບສາກົນ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ໃສ່ໃຈບໍລິການລູກຄ້າທຸກລະດັບຢ່າງ ເປັນມືອາຊີບດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ, ວ່ອງໄວ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະທັບໃຈ.

 

ທ່ານ. ຖາວອນ ວັນນະລາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ເກີດເມື່ອວັນທີ 4 ເມສາ 1977
ລະດັບການສຶກສາ:
+ ຈົບປະລິນຍາຕີ ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປີ 2001
+ ຈົບຊັ້ນສູງ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ ປີ 2002 ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
07/2011-ປະຈຸບັນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ.
06/2007-07/2011
ເປັນພະນັກງານສິນເຊື່ອ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຝ່າຍສິນເຊື່ອ (ສຳນັກງານໃຫຍ່), ຫົວໜ້າ ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ສາມແສນໄທທີ່ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ.
09/2006-11/2006
ຍົກຍ້າຍເປັນພະນັກງານວິຊາການ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ ການເງິນ.

05/2006-08/2006
ຍົກຍ້າຍໄປຊ່ວຍວຽກອະດິດຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
2003-2005
ເປັນພະນັກງານວິຊາການ ຢູ່ຂະແໜງຄັງແຮສຳຮອງ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົມບໍລິການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
2001-2003
ເປັນພະນັກງານສິນເຊື່ອ ຢູ່ທະນາຄານ ລ້ານຊ້າງ.
ວິໃສທັດ
" ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂປ່ງໃສ "
ຄະຕິປະຈຳໃຈ
" ຄົນເຮົາມັກຈະເຫັນແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດນັ້ນຕ້ອງແລກມາດ້ວຍຢາດເຫື່ອ ແລະ ບົດຮງນອັນແສນແພງ "

 

ທ່ານ. ອຸດອນ ແສງທຳມະວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ລະດັບການສຶກສາ
+ ຈົບປະລິນຍາໂທ ຂະແໜງເສດຖະສາດທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ການເງິນ.
+ ຈົບປະລິນຍາຕີ ຂະແໜງເສດຖະສາດທົ່ວໄປທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ.
ຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກ
2011- ປະຈຸບັນ ຮອງອຳນວຍການທະນາຄານ ລາວກໍສ້າງ ຈຳກັດ.
2009-2010 ຮັກສາການຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານທຶນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ທີ່ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ.
08/2006-2009
ຍົກຍ້າຍເປັນພະນັກງານວິຊາການຢູ່ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກ ເງິນ.
2001-07/2006ເປັນພະນັກງານວິຊາການກົມບໍລິການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ວິໃສທັດ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ມີຕໍ່ທະນາຄານລາວກໍສ້າງ ຈຳກັດ

 • ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍແກ່ລູກຄ້າ.
 • ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ ແລະ ຕະໜ່າງບໍລິການທົ່ວປະເທດ.
 • ເພື່ອສ້າງທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫຼື ລູກຄ້າທີ່ມາຝາກເງິນນຳທະນາຄານ.
 • ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືນຳບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາການເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຄະຕິປະຈຳໃຈ
“ຢຶດໝັ້ນໂດຍຫຼັກການ-ຊື່ສັດຕໍ່ອົງກອນ”